Home » Ventilaţie şi filtrare » Sisteme de ventilaţie tehnică pentru construcţii

Sisteme de ventilaţie tehnică pentru construcţii

Confort și siguranță.

Ventilația modernă și climatizarea sunt esențiale în multe clădiri pentru a asigura condiții optime în ceea ce privește aerul și desfumarea în caz de incendiu. Sistemele de ventilație și climatizare asigură un climat de interior plăcut și condiții de producție optime.

Electromec construiește:
- sisteme de ventilație și climatizare
- sisteme specifice pentru aplicații comerciale
- sisteme de salvare cum ar fi instalațiile de desfumare,
pentru clădiri de birouri sau de producție de orice dimensiuni până la clădiri mari multifuncționale cum ar fi centre comerciale, aeroporturi, gări, centre sportive, săli de evenimente și expoziții și structuri de transport subteran cum ar fi tuneluri.

Sisteme de ventilaţie cu recuperare de căldură.

Aerul curat este important pentru ca oamenii să beneficieze de confort în încăperi închise. Acesta este o premisă esenţială pentru sănătate şi confort şi totodată pentru păstrarea substanţei clădirilor. În decursul anilor, construcţiile au fost tot mai bine izolate pentru a evita pierderile de căldură. Noile norme de eficienţă energetică impun tehnici de construcţie care izolează tot mai bine clădirile. În prim plan stă consumul de energie primară pentru încălzirea, respectiv prepararea apei calde menajere la spatiile publice sau de locuit. Constructiile eficiente au o izolaţie termică foarte bună iar cladirile pasive reduc la minim consumurile de energie primară pentru nevoile de încălzire sau răcire.

Paralel cu această evoluţie a tehnicii construcţiilor şi determinată de aceasta, apare nevoia unei aerisiri controlate, a clădirilor. Aerisirea prin deschiderea geamurilor, ca cea mai simplă formă de alimentare cu aer curat, nu mai corespunde cu noua tehnică de construire, respectiv cu izolaţia termică deosebit de bună. Locuitorii acestor construcţii nu sunt de cele mai multe ori conştienţi de necesitatea ventilării controlate a încăperilor. În cazul în care se aeriseşte prea puţin se poate forma condens, mucegai pe pereţi, construcţia deteriorându-se, iar sănătatea utilizatorilor având de suferit. În alte cazuri, în care se aeriseşte prea mult, se pierde energie termică. Aceste pierderi de căldură se pot ridica la cca. 50% din întregul pierderilor de căldură dintr-o clădire.

Condiţii de locuit igienice şi confortabile, cât şi economia de energie sunt obiectul interesului tuturor, protejând sănătatea, bugetul pentru întreținerea cladirilor, cât şi mediul înconjurător. În consecinţă, ventilaţia controlată a încăperilor este nu numai motivată, ci şi ţelul standardului de construire a zilelor noastre.

Cu instalaţiile noastre de ventilaţie controlată a încăperilor cu recuperare de căldură, îndeplinim toate aceste condiţii şi cerinţe. Căldura din aerul viciat filtrat va fi recâştigată printr-un schimbător de căldură şi transmisă aerului rece. Acest proces duce la reducerea cheltuielilor cu încălzirea şi asigură permanent un schimb de aer cu exteriorul, un confort sporit.

În construcțiile noi optimizăm echipamentul și instalațiile de ventilație cu ajutorul celor mai recente instrumente de simulare dezvoltate intern încă din faza de planificare. În cazul sistemelor existente, sfătuim operatorii clădirilor și instalațiilor în legătură cu reglementările statutare în vigoare și dezvoltăm soluții individuale pentru fiecare caz în parte. Simulările asistate de computer permit realizarea de proiecte tehnice optime pentru instalațiile și componentele ce urmează a fi folosite în aceste instalații. Aceste concepte personalizate asigură un consum redus de energie și costuri de exploatare mai mici. Coordonarea exactă cu instalațiile de încălzire și răcire și cu toate aspectele sistemului de automatizare al clădirii face parte bineînțeles din conceptul tehnic comprehensiv.

Pentru a asigura o utilizare și mai eficientă a energiei în tehnologia clădirii, Electromec oferă concepte tehnice speciale și dezvoltare la nivel intern cum ar fi:

Sistemul de ventilație:
Conceptele tehnice pentru mișcarea curenților de aer din încăperi nu numai că îmbunătățesc senzația de confort datorită temperaturilor plăcute și vitezelor reduse ale curenților de aer, ci ajută și la realizarea economiilor de energie prin intermediul folosirii eficiente a aerului furnizat de sistemul de alimentare. Sistemul de ventilație este un bun exemplu în acest sens, eliminând dezavantajele sistemelor de alimentare cu aer mari montate pe plafon. În acest caz ne bazăm pe sisteme cu difuzie de viteza scazuta care au fost testate în numeroase alte aplicații. Acest fapt duce la reduceri ale mișcărilor curenților de aer de peste 60% comparativ cu curenții necesari pentru a asigura stabilitatea fluxului în cazul folosirii plafoanelor cu difuzoare de aer cu jet turbionar scăzut.

Recuperare a căldurii foarte eficientă:
În dezvoltarea sistemului foarte eficient de recuperare a căldurii, am creeat și pus în practică o altă componentă de optimizare energetică pentru instalațiile de climatizare. Aceasta implică recaptarea unei proporții semnificative din fluxurile energetice necesare pentru prepararea aerului de alimentare din aer uzat și transformarea acestuia în aer utilizabil. Întregul pachet a fost creeat în cadrul departamentului nostru de cercetare și dezvoltare prin folosirea metodelor de simulare dinamice. Sistemul nostru utilizează potențialul aerului uzat cu până la 6 - 10% mai bine decât concurenții noștri în proprietăți de dimensiuni similare.