Home » Ventilaţie şi filtrare » Sisteme de ventilaţie industrială

Sisteme de ventilaţie industrială

Ventilarea industriala.

Problema ventilatiei industriale a aparut ca urmare a gravelor probleme de poluare atat a mediului din zonele industriale (si din zonele limitrofe acestora), cat si a incidentelor industriale. Este evident ca inainte de a aborda un studiu de ventilatie industriala trebuie pusa problema daca nu exista un mijloc mai simplu de a suprima cauzele poluarii sau de a reduce poluarea prin modificarea procesului de productie sau a modului de concepere a instalatieiindustriale. Este de preferat tratarea cauzelor ce conduc la poluare si deci eliminarea acesteia chiar din proiectare, si doar atunci cand acest lucru nu este perfect posibil se trece la limitarea efectelor poluarii.

Ventilatie cu rol igienic.
Se aplica la incaperile cu degajari nocive unde, paralel cu realizarea unor conditii de confort, se urmareste asigurarea puritatii aerului prin ventilatie mecanica controlata. Aceste instalatii de ventilatie asigura evacuarea substantelor nocive si inlocuirea aerului viciat cu unul proaspat din exterior. Ele se folosesc in mediul sanitar (spitale, clinici), avand rol igienico-sanitar si pentru sisteme de ventilatie industriala cu rol de protectia muncii.

Ventilare de confort.
Asigura conditii de viata si de munca optime pentru persoanele din incaperea pe care o deserveste si poate fi folosit un proces de ventilatie naturala. Dintre aceste sisteme de ventilatie fac parte instalatiile de incalzire cu aer cald si mai ales instalatiile de ventilare cu conditionarea aerului.

Cu ajutorul acestui sistem de aerisire se realizeaza un microclimat cu reducerea la maximum a degajarilor de caldura, umiditate, bioxid de carbon si mirosuri. Se urmareste protejarea persoanele ce ocupa spatiile ventilate si mentinerea unor parametrii (temperatura, umiditate) de confort stabilite prin norme.

Ventilarea cu rol tehnologic.
Aceasta este caracteristica sistemelor de ventilatie mecanica si asigura functionalitatea unor procese industriale sau utilaje.

Din aceasta categorie fac parte: instalatii de ventilatie pentru alimentare cu aer de ardere pentru cazane, cuptoare, etc.; sisteme de ventilare pentru transportat pneumatic; instalatii de racire cu aer; instalatii de ventilare pentru mentinerea in unele incaperi industriale a unor conditii de temperatura si umiditate necesare desfasurarii procesului tehnologic respectiv;

Ventilare de protectie.
Asigura realizarea unor conditii de natura sa elimine pericolul de explozie sau de incendiu printr-un sistem de ventilatie. Este creat pentru degajarea permanenta a gazelor, vaporilor, sau prafului din interiorul anumitor incaperi.

Ventilare de avarie.
Sunt folosite sisteme de ventilatie profesionale (ventilatie mecanica) in incaperile in care pot avea loc acumulari instantanee de substante explozive, inflamabile sau toxice. Acest lucru se datoreaza unor accidente in functionarea utilajelor sau instalatiilor tehnologice respective.

Punerea in functiune a unui sistem de ventilare apare ori de cate ori la un loc de munca se emit mai multe noxe decat cele acceptate normal de conditiile de igiena a muncii, de sanatate, de securitate, etc.

Pentru a putea alege corect instalatia de ventilatie necesara, trebuie facuta o analiza completa a locului de munca ce urmeaza a fi ventilat, astfel incat solutia tehnica aleasa sa rezolve problema de evacuare a noxelor, dar si sa fie bine primita de utilizator, respectand confortul termic al acestuia.

Astfel, intr-o incinta industriala, confortul locului de munca este influentat de urmatorii factori:

- prezenta unui curent de aer
- un gradient de temperatura acceptabil pe verticala
- temperatura solului (prea mica sau prea mare)
- existanta unui camp termic radiativ asimetric, dat de: prezenta unor ferestre reci; surse de caldura doar de o parte a corpului operatorului; nivelul de umiditate relativa a aerului

Alegerea unei solutii de ventilatie industriala se poate face parcurgand urmatoarele etape:

- definirea clara a spatiului incintei si a posturilor de lucru din ea, a tipului de proces industrial ce aer loc, a personalului folosit, a restrictiilor legate de mediu, de temperatura precum si a conditiilor de pastrare in bune conditii a cladirii
- determinarea si clasificarea surselor de poluare, a caracteristicilor lor fizice si chimice
- alegerea solutiei tehnice de captare si de ventilare tinand cont de: evolutiile posibile ale procesului industrial si de modificarile pe care aceste evolutii le pot antrena in ceea ce priveste sistemul de ventilatie; eventualele incompatibilitati intre diversi poluanti (de exemplu praf si umiditate, acizi si baze, etc.) care necesita separarea lor.
- determinarea parametrilor (viteza aerului, debitul, incalzirea) si calculul instalatiei (determinarea pierderilor, de sarcina, a diametrului, a puterii instalate, etc.)
- alegerea elementelor de circuit (guri de insuflare a aerului, tubulatura necesara, ventilatoare, automatica necesara, etc.)
- amplasarea fizica a elementelor componente
- punerea in functiune, valori de referinta, asigurarea mentenantelor

Proiectarea si realizarea unei instalatii de ventilatie individuale trebuie sa armonizeze cerintele de confort cu cele de gestionare a sistemului de ventilatie de catre utilizator, fara a afecta, involuntar, celelalte functii ale sistemului.